Lễ vinh danh “Cánh đồng vàng”

(Dân Trí) Chương trình “Cánh Đồng Vàng” là một trong những hoạt động nổi bật của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong năm 2015 nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng Cánh đồng lớn và triển khai thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Hưởng ứng việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015; tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) tổ chức Chương trình Cánh Đồng Vàng nhằm biểu dương những mô hình cánh đồng năng suất chất lượng, hiệu quả, có giá trị, tiêu biểu cho thành tựu về phát triển sản xuất nông nghiệp.

Chương trình “Cánh Đồng Vàng” dự kiến được Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV – Đài Truyền hình Việt Nam vào quý IV năm 2015 tại Cần Thơ.

img-4898-1441938713746

Chương trình “Cánh Đồng Vàng” là một trong những hoạt động nổi bật của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong năm 2015 nhằm hưởng ứng phong trào xây dựng Cánh đồng lớn và triển khai thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Chương trình còn là dịp tôn vinh các mô hình cánh đồng tiêu biểu đại diện cho sự phát triển của ngành nông nghiệp cả nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới. Qua đó nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo hiệu ứng phong trào xây dưng và phát triển nông nghiệp mạnh mẽ trong nhân dân, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và các đối tác tham gia.

img-5189-1441938713752

Chương trình được triển khai trong năm 2015 theo 3 giai đoạn:

w Giai đoạn 1: Đề cử và giới thiệu của các Địa phương (Các Hội nông dân, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và đề cử của các Hội, các Doanh nghiệp

w Giai đoạn 2: Ban Tổ chức tổng hợp và đánh giá dựa trên tiêu chí về xếp hạng, triển khai thẩm tra thực định. Ban cố vấn gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

w Giai đoạn 3: Hỗ trợ tuyên truyền và quảng bá cho các Cánh đồng vàng bằng các hình thức truyền thông trực quan sinh động. Trước mắt là tổ chức Lễ tôn vinh các Cánh đồng vàng vào quý IV năm 2015 tại TP. Cần Thơ.

Trên cơ sở hơn 900 mô hình được đề cử trên cả nước, căn cứ trên tiêu chí lựa chọn, năm nay, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 100 mô hình tiêu biểu xuất sắc cho phần Vinh danh trong chương trình Cánh đồng Vàng và khen thưởng thêm 100 mô hình Cánh đồng Vàng hoạt động hiệu quả.

Tiêu chí của Chương trình là xếp hạng các cánh đồng từ trên xuống theo quy mô cây trồng/diện tích, năng suất (sản lượng/diện tích) và giá trị (giá trị thu được từ việc bán sản phẩm nông sản). Đây là những mô hình cánh đồng có giá trị, năng suất chất lượng, hiệu quả, tiêu biểu cho thành tựu về phát triển nông thôn; các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp kiểu mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế cần tuyên dương và biểu dương để trở thành những Tấm gương điển hình trong học tập và phát triển việc sản xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả.

Chương trình “Cánh đồng Vàng” nhận được sự quan tâm của Đơn vị Đồng hành, Đồng Tổ chức chương trình là Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau với thương hiệu Đạm Cà Mau.


Bài viết liên quan