Chương trình: "Giao lưu biểu diễn nghệ thuật: Hướng về biển đảo quê hương" -VTV1

Chương trình: "Giao lưu biểu diễn nghệ thuật: Hướng về biển đảo quê hương" -VTV1