CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT: ÂM VANG CHIẾN CÔNG - Ba Đình nắng