CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT: ÂM VANG CHIẾN CÔNG - Biết ơn chị Võ Thị Sáu