CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT: ÂM VANG CHIẾN CÔNG - Phiên gác đêm