Tọa đàm: Tái cấu trúc mô hình cạnh tranh và kinh doanh trước thách thức khủng hoảng Covid.

Video liên quan