Chương trình: Nhịp Cầu Nhà Nông - Huyện Mỏ Cày Bắc