CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT: ÂM VANG CHIẾN CÔNG - Kỷ niệm về Ba