Đối với các doanh nghiệp và tổ chức, thông tin về môi trường kinh doanh, khách hàng và đối thủ cạnh tranh luôn có một vai trò quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn về chiến lược, đầu tư, chiếm lĩnh thị trường, ra sản phẩm mới hay các quyết định khác về quản lý, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Dịch vụ Nghiên cứu thị trường (Khảo sát thị trường), dựa trên nền tảng những hoạt động nghiên cứu thị trường đã thực hiện trong những năm qua, bao gồm:

Dịch vụ Nghiên cứu thị trường [Khảo sát thị trường] gồm các nội dung nghiên cứu

  • Nghiên cứu thị trường ngành
  • Nghiên cứu hành vi khách hàng
  • Nghiên cứu hệ thống phân phối
  • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
  • Đánh giá sự hài lòng của khách hàng
  • Khảo sát nhân sự, khảo sát lương

Đánh giá doanh nghiệp 

  • Đánh giá nhanh hiện trạng doanh nghiệp
  • Đánh giá hợp chuẩn (ACC, CSR..)

Kinh nghiệm của một công ty tư vấn quản lý cũng là nền tảng quan trọng để xác định nhu cầu thông tin cũng như đưa ra các khuyến nghị về công tác quản lý cho khách hàng dựa trên thông tin thu thập được.

OCD cam kết đảm bảo chất lượng và tính kịp thời của thông tin của Dịch vụ nghiên cứu thị trường dựa trên các yếu tố:

– Chọn mẫu khoa học, đảm bảo tính đại diện của mẫu trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của những chuyên gia chọn mẫu hàng đầu Việt Nam, những người đã thực hiện việc chọn mẫu cho nhiều cuộc điều tra lớn và phức tạp ở quy mô toàn quốc.

– Thiết kế công cụ nghiên cứu thị trường [khảo sát thị trường] khoa học, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, dựa trên sự thấu hiểu về nhu cầu thông tin của khách hàng.

– Khả năng triển khai đồng bộ, nhất quán các dự án nghiên cứu thị trường [khảo sát thị trường] phức tạp, quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc dựa vào:

  • Đội ngũ quản lý dự án  nghiên cứu thị trường [khảo sát thị trường] chuyên nghiệp, có khả năng lập kế hoạch tổng thể và chi tiết, quản lý triển khai và theo dõi, giám sát cụ thể, sát sao.
  • Triển khai dự án nghiên cứu thị trường [khảo sát thị trường] đồng loạt ở nhiều tỉnh thành dựa trên mạng lưới điều tra viên địa phương được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm triển khai điều tra.

– Phân tích kỹ lưỡng kết hợp với sự hiểu biết về nhu cầu doanh nghiệp, từ đó giúp khách hàng có cái nhìn tổng thể và chi tiết về vấn đề quan tâm và giúp doanh nghiêp xây dựng chiến lược kinh doanh hoặc hệ thống quản lý phù hợp.