Điểm sách

Điểm mù

(03/01/2019)
Trong cuốn sách Điểm mù, những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực đạo đức kinh doanh Max Bazerman và Ann Tenbrunsel ...