Rss Là gì?

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn.

Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là news reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem toàn bộ tin.

Các kênh RSS mà Vmark cung cấp

Giới hạn sử dụng

Các kênh tin RSS liệt kê ở trên được cung cấp miễn phí cho cá nhân và tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các kênh tin này từ Vmark.

Nếu bạn định ghi dưới dạng văn bản, hãy ghi: "Vmark”. Nếu bạn định ghi dưới dạng đồ họa, hãy sử dụng biểu tượng của Vmark đi kèm trong mỗi nguồn tin.

Vmark hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.