Đội ngũ của VMARK có nền tảng vững chắc và niềm đam mê đối với tri thức quản trị kinh doanh, tiếp thị, tài chính và phát triển các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường.
 


Đội ngũ của VMARK có tài năng và đa dạng, có năng lực thực thi và luôn đối thoại thẳng thắn, hành xử theo giá trị, chấp nhận các thách thức và luôn ấp ủ việc đưa ra các giải pháp thông minh dựa trên nền tri thức hiện đại.

Chúng tôi tuyển dụng những người có năng lực lãnh đạo, sáng tạo, chú trọng hiệu quả, nhiệt tình trong công việc và có khả năng làm việc cũng như điều hành nhóm.