Một trong những đỉnh cao của quá trình kinh doanh là gây dựng được thương hiệu uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là tạo được thương hiệu tin cậy cho mọi đối tượng khách hàng.

Những vấn đề, hiểu biết khái quát về định nghĩa phát triển thương hiệu

Thương hiệu là một khái niệm trừu tượng để chỉ sự tồn tại của các doanh nghiệp trong mỗi khách hàng. Thương hiệu là một dạng tài sản phi vật chất. Nó không tồn tại dưới dạng vật chất như sản phẩm cụ thể, nhưng nắm giữ một vai trò quan trọng trong kinh doanh. Thương hiệu khác với nhãn hiệu ở chỗ, thương hiệu là khái niệm chỉ chung một sản phẩm đặc trưng hoặc một doanh nghiệp kinh doanh, còn nhãn hiệu chỉ tên của sản phẩm được trực tiếp in trên bao bì, được nhìn thấy trực tiếp. Thương hiệu chỉ được tiếp xúc gián tiếp, bởi về cơ bản, nó là trừu tượng.

Phát triển thương hiệu là dựa vào sự lớn mạnh của thương hiệu trong thị trường mà tiến tới mở rộng kinh doanh, làm tăng độ uy tín, tin cậy, chất lượng cho thương hiệu; đồng thời cũng tạo ra những chiều hướng mới hay những lĩnh vực kinh doanh đa dạng hơn cho thương hiệu xây dựng.

Những bước cơ bản trong quá trình phát triển thương hiệu

  • Nghiên cứu thị trường: Thị trường là nơi hoạt động của các thương hiệu. Một thương hiệu có uy tín trên thị trường sẽ làm cho các sản phẩm của thương hiệu đó có mức độ tiêu dùng cao. Việc nghiên cứu thị trường giúp các thương hiệu hiểu được tâm lý thị trường cần gì, muốn gì, từ đó sẽ có những định hướng phát triển tốt nhất.
  • Xác định mục tiêu rõ ràng: Mục tiêu đề ra rõ ràng sẽ giúp các doanh nghiệp có những bước đi phù hợp trong quá trình phát triển các thương hiệu của mình.
  • Nhận diện thương hiệu: Thương hiệu được nhận diện là khi nó xác định được mục tiêu, có những thiết kế ban đầu về nhãn hiệu, logo, slogan,…
  • Đăng ký thương hiệu: Đây là một bước rất quan trọng trong việc tạo dựng thương hiệu trên thị trường. Bởi ngày nay, khi thị trường mở rộng, các sản phẩm trở nên phong phú và đa dạng. Tạo dựng một vị trí trong thị trường sẽ giúp doanh nghiệp tạo được vị thế trong tiêu dùng.
  • Xây dựng các chiến lược phát triển thương hiệu
  • Quảng cáo, truyền bá thương hiệu

Phát triển thương hiệu luôn đồng hành với quá trình đi đến thành công của doanh nghiệp, công ty của bạn.