A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cần có đột phá mới trong triển khai tín dụng chính sách

Trong giai đoạn 2016 – 2021, tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đã đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn đặc biệt tập trung ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nguồn vốn đã trở thành chủ công hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt hiệu quả cao. Hoạt động này có ý nghĩa sâu sắc về mặt kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021 của các tỉnh đặc biệt khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Câu chuyện giảm nghèo bền vững và cầu nối khoảng cách phát triển kinh tế

Tại Hội thảo “Thực trạng, hiệu quả tín dụng CSXH trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2021 và kế hoạch, giải pháp triển khai giai đoạn 2022 - 2025 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên”, các đại biểu đã mạnh dạn chia sẻ: Khu vực miền Trung – Tây Nguyên chuyện giảm nghèo bền vững và nối gần khoảng cách phát triển kinh tế với các vùng miền khác trên cả nước vẫn là thách thức, đòi hỏi cần sớm có chính sách tổng thể, các giải pháp đột phá cùng việc cung ứng nguồn nhân lực đầy đủ theo kế hoạch.

Đoàn Chủ tịch Hội thảo.

Đoàn Chủ tịch Hội thảo.

Sau hơn 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, tín dụng chính sách đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, đặc biệt, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) ngày càng tăng. Đến cuối tháng 5.2022, tổng nguồn vốn ủy thác của các địa phương đạt 27.785 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng gần 10% trong tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, ngân sách địa phương đã ủy thác sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay với tổng số tiền là 3.083 tỉ đồng.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tác động toàn diện đến đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, ngày 30.1.2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP (NQ số 11) về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Với Chương trình này, các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng được áp dụng hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Đến nay, NHCSXH đã giải ngân các chương trình tín dụng hơn 2.335 tỉ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 2.033 tỉ đồng hỗ trợ giải quyết việc làm cho trên 58.000 lao động; vay học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến gần 155 tỉ đồng với 15.560 máy tính, thiết bị; cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân hơn 140 tỉ đồng với 794 khách hàng; cho vay cơ sở giáo dục ngoài công lập là 7,6 tỉ đồng với 90 cơ sở được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn, NHCSXH đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai kịp thời cho vay đối với NSDLĐ để trả lương cho NLĐ khi ngừng việc, sau khi phục hồi sản xuất. Đến 31.3.2022, 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho 1.548 NSDLĐ với số tiền 4.787 tỉ đồng để trả lương cho 1.218.948 lượt NLĐ trên địa bàn cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi căn bản nhận thức đồng bào DTTS tại miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi căn bản nhận thức đồng bào DTTS tại miền núi.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh: Tín dụng CSXH được đánh giá là “điểm sáng” trong các chính sách giảm nghèo, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; tại miền núi tín dụng CSXH đã làm thay đổi căn bản nhận thức của người dân từ mặc cảm, tự ti, không dám vay nay đã mạnh dạn vay vốn làm ăn có hiệu quả; đồng thời đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống, giảm bệnh tật, thất học, các tệ nạn xã hội, tiếp cận cách thức sản xuất hàng hóa làm giàu trên chính quê hương mình.

Còn nhiều khó khăn, thách thức

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được vẫn còn một số khó khăn ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng CSXH như: Thiên tai, dịch bệnh, giao thông khó khăn... tại các vùng dân tộc thiểu số (DTTS) cũng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hàng hóa; công tác lãnh, chỉ đạo của chính quyền địa phương có nơi, có lúc chưa phát huy được vai trò của tín dụng CSXH, thiếu cơ chế lồng ghép hiệu quả giữa chính sách tín dụng với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chưa tạo điều kiện cho hộ vay sử dụng hiệu quả đồng vốn...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam: Hiện nay việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế do tình trạng nghèo tập trung vào đồng bào DTTS ở, vùng sâu, vùng xa. Các nội dung hỗ trợ vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ chưa tập trung theo hướng sản xuất đồng bộ. Nguồn lực dành cho công tác giảm nghèo dàn trải trong nhiều chính sách, nguồn vốn hỗ trợ ít...

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Giảm nghèo bền vững ở vùng DTTS là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng các dân tộc. Vì vậy, Chính phủ phải ưu tiên tập trung nguồn vốn cho các địa phương nơi có nhiều đồng bào DTTS, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển, thu nhập, mức sống của đồng bào giữa các vùng miền trong cả nước.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, lãnh đạo các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm từ giai đoạn trước; xác định được vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của tín dụng CSXH, nhất là việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo NQ số 11 của Chính phủ. Từ đó, đề ra kế hoạch, giải pháp hiệu quả giai đoạn 2022 - 2025, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững. Gắn tín dụng CSXH với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nguồn thông tin vô cùng hữu ích để hỗ trợ, tham mưu lãnh đạo các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên xây dựng các Đề án cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến 2030.

Lắng nghe ý kiến các đại biểu, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng nhấn mạnh những vấn  đề cần giải quyết trong thời gian tới như đa dạng hóa phương thức huy động nguồn lực để NHCSXH đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân. Tổng Giám đốc cũng đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-TW và Kết luận số 06/KL-TW của Ban Bí thư; tiếp tục, quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác; lồng ghép có hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, tiêu thụ sản phẩm gắn với tín dụng CSXH trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.


Nguồn:https://laodong.vn/kinh-te/can-co-dot-pha-moi-trong-trien-khai-tin-dung-chinh-sach-1047339.ldo Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan