CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU NHÀ NÔNG 2021-2022 Tỉnh Bến Tre

Chương trình Nhịp cầu nhà nông năm 2021-2022 

Thời gian : Ngày 9 tháng 5 năm 2022 

Địa điểm : Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre