CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU NHÀ NÔNG 2021-2022 Huyện Châu Thành - Tỉnh Đồng Tháp

Chương trình Nhịp cầu nhà nông năm 2021-2022

 Thời gian : Ngày 12 tháng 5 năm 2022 

Địa điểm : Huyện Châu Thành - Tỉnh Đồng Tháp