Chương trình: Nhịp Cầu Nhà Nông - Huyện Châu Thành