Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2022 - Phiên Toàn Thể

PHIÊN TOÀN THỂ - TỌA ĐÀM CẤP CAO 

XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ GẮN VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ SÂU RỘNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

Thời gian: 13h00 ngày 05.06.2022

 Địa điểm: Tầng 3, Trung tâm sự kiện Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Video liên quan