Tái cấu trúc mô hình cạnh tranh và kinh doanh trước thách thức khủng hoảng covid - T.S Võ Trí Thành